Rukousveljestö


”Ei riitä, että nuoriso, jota ohjataan kerran ottamaan käsiinsä kirkon johtotehtävät, saa tieteellisen koulutuksen, vaan se on myös totutettava tietyn kurin (disciplina quadam) ja hurskaudenharjoitusten (piis exercitiis) avulla rakastamaan jumalanpalvelusmenoja ja hurskautta. Sillä sellaiset, jotka eivät ole ahkerasti sellaiseen harjoitukseen totuttautuneet, käyvät enimmäkseen maailmallismielisemmiksi (magis sunt prophani, siis oikeastaan: profaanimmiksi) kuin mikä on (kirkolle) siedettävää. …

Siksi on toivottavaa, että on olemassa sellaisia oppineiden ja hurskaiden yhteisöjä, joissa kristillisen opin tutkimista harrastetaan kirkon yhteiseksi hyödyksi ja joissa nuorille ei vain opeteta oppia, vaan myös harjaannutetaan hurskaudenharjoituksin ja liturgisella kasvatuksella hurskauteen, kuitenkin siten, ettei luostarilupausten sidoksilla aiheuteta omantunnon vaaraa. Ja tällainen elämänmuoto, joka on tarkoitettu kirkon hyödyksi ja niiden ryhmien kasvattamiseksi ja harjoittamiseksi, joista tulevat otettaviksi kirkon opettajat, on hurskas ja Jumalalle mieluinen.”

Luther: Wittenbergin artiklat


Mikä on Suomen evankelisluterilainen rukousveljestö?


Rukousveljestö pyrkii tukemaan pappeja pappiskutsumuksen hoitamisessa. Tämä tapahtuu vahvistamalla spiritualiteettia, perehtymällä kirkkomme uskon perinteeseen ja harjoittamalla jumalanpalveluselämää sekä kokoontumalla pari kertaa vuodessa kokoukseen. (Tarkemmin: Jouko Heikkisen haastattelu Kotimaa - lehdessä tammikuussa 2008, Katso! pdf-tiedosto)


Historia

Rukousveljestö sai syntynsä yksittäisten pappien pohdinnoista vuonna 1987. Professori Jouko Martikainen kiteytti ne kirjoitukseen "Kutsuttu jaloon virkaan"(Katso! pdf-tiedosto).
Rukousveljestön piirissä on ollut hankkeita, jotka ovat sitoneet veljiä keskeisten pappisvirkaa koskevien teemojen käsittelyyn. Yksi merkittävä julkaisujulkaisu on Kirkkovuoden kuvat - kirja. Siinä on jokaisesta kirkkovuoden sunnuntain aiheesta meditaatioteksti ja siihen liittyvät kuvat.

Lutherin Galatalaiskirjeen selityksen suomennoksen (Jukka Thurén) ilmestymisen jälkeen veljet ovat nähneet vaivaa ja saaneet suurta iloa omaksuessaan kirjasta luterilaista spiritualiteetettia.


Konfessori Jouko Martikaisen puhe vuodelta 1996( Katso!) pdf-tiedosto

Sääntö( Katso!) pdf-tiedosto