<< Julkaisut

Jouko M.V Heikkinen, Rakas viimeinen päivä


Jyväskylä 1999

Kirja kuolemaa pelkääville ja Jumalaa säikähtäneille

Nykyajan ihminen on kyennyt vähentämään monia uhkia. Sijalle ovat kuitenkin tulleet sisäiset pelot, kuten kuoleman pelko.
Miten kuolema voitaisiin kohdata?
Tässä kirjassa Halsuan kirkkoherra, teol.tri Jouko M.V. Heikkinen etsii tapoja kuoleman kohtaamiseen. Hän rohkaisee lukijaa käymään läpi myös henkilökohtaisia menetyksiä.
Kirjan teemoina ovat:
- kuoleman merkitys
- kuoleman kohtaaminen epäsuorasti kristillisissä hautajaisissa,
- kuoleman ystävälliset saattajat, Kristus ja Hänen pyhänsä.
- kristillisen uskon apu kuolemassa,
- taivas ja elämisen vapaus,
- kuoleman kivun kestäminen (sielunhoito)
- ja kuoleman ja elämän selitykset
Tuskin juuri kukaan tarttuu kuoleman teemaan, ellei se tule polttavaksi ja väistämättömäksi. Onnellisinta olisi, jos näkisimme kuolemisen taitona, jota on hyödyllistä harjoitella. Kuoleman kohtaaminen auttaa löytämään elämän lähteen. Kristillisen uskon vastaus kuolemisen kipeyteen ei ole helppo: Jumala toimii ihmisen elämässä oudolla tavalla. Kenelle Hän antaa elämän, sen Hän vie kuolemaan. Kuoleman teema on läheisessä yhteydessä Jumalan pelottavuuden kanssa. Mutta juuri kuolemassa Hän on parhaimmillaan: auttaja ja pelastaja.

Hinta 10 €.