<< Julkaisut

Kuninkaani on tieni.Suomen varhaisista mystikoista kerrotaan, että he olivat ”Sanaa rakastavia”, sisäisen elämän ystäviä. He hankkivat hengellisiä kirjoja, mutta tämä ei vielä tyydyttänyt sisäisen elämän tarvetta. Niinpä mystikot käänsivät haluamiaan kirjoja, joita sitten kopioitiin. Tänä päivänä yksi tapa virittää sisäistä elämää on julkaista ja levittää hengellisten ja teologisten ystäviemme kirjoituksia heidän juhlapäivinään.

Professori Jouko N. Martikaisen täyttäessä 75 vuotta omistamme hänelle juhlakirjan Kuninkaani on tieni. Jubilaari itse on luonnehtinut tällä nimellä luterilaista spiritualiteettia. Juhlakirjan aiheiksi on valittu niitä teologian osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti hengelliseen elämään. Ensimmäisessä pääluvussa on Jouko Martikaisen alustuksia ja esitelmiä. Toisen pääluvun artikkeleissa avataan spiritualiteetin teologiaa ja hengellistä harjoitusta. Kolmannessa pääluvussa on liturgista aineistoa. Teos pyrkii tuomaan esille kirkon pääasian, Jumalan, ja hänen yhteydessään elämisen.

Hinta 10 €.