<< Julkaisut

Veijo Koivula: Kirkonmenot.Kirkonmenot on messun kommentaari. Se sisältää tietoa liturgian historiasta ja syventää käsityksiä jumalanpalveluselämän rikkauksista. Teos avaa myös kuvien ja symbolien maailmaa. Kirja on kirjoitettu niin kirkon ammattilaisille kuin tavallisille seurakuntalaisillekin. Tavoitteena on auttaa pappeja ja kanttoreita messun toimittamisessa ja toisaalta seurakuntalaista ymmärtämään niitä syviä rikkauksia, joiden äärellä kirkossa olemme.

Hinta 25 €.