<< Julkaisut

Ikkuna pyhyyteen.Ikonit ovat ikkunoita pyhyyteen, Jumalan maailmaan. Tässä kirjassa on esillä kolmisenkymmentä joensuulaisen ikonimaalarin Eeva Zittingin ikonia. Teos on ikonimaailman yleisesitys, jonka valikoima koostuu keskeisimmistä kristillisistä kuva-aiheista. Esillä on useita Kristukseen ja pelastushistorian tapahtumiin liittyviä kuvia sekä profeettojen, evankelistojen, apostolien ja marttyyrien kuvia. Kaikilla näillä kuvilla on sama tähtäyspiste: että uskoisimme sen lupauksen sanan, joka Raamattuun ja erityisesti evankeliumeihin on kirjoitettu. Se on ilon, toivon, lohdutuksen, armon ja anteeksiantamuksen sana. Hämeenlinnalainen uskonnonopettaja, TM Marianne Kantonen on laatinut ikonien selitystekstit. Oululainen pastori, TL Veijo Koivula on kirjoittanut kuviin liittyvät mietiskelytekstit.

Hinta 29 €.