<< Julkaisut

Ego sum qui sum

Jouko Martikaisen juhlakirja. Studier i systematisk teologi vid Åbo Akademi nr 29. Åbo 2006: Åbo Akademi. 431 s. toim. Tuomas Martikainen. s. 107-113. ISBN 952-12-1678-6


Professori Jouko Martikaisen 70-vuotisjuhlakirja sisältää seuraavat teologiset artikkelit:


Kirkon olemus


*Christian Braw: Zum neuen Leben geboren

*Nikean metropoliitta Johannes: Kristus-keskeinehn elämä – Kristus-keskeinen uudistuminen

*Georg Kretschmar & Hans Schwahn: Die Verfassungslage der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland

*Hans-Olof Kvist: Parannus kristillisessä perinteessä

*Jukka Paarma: Piispanvirka Suomen uskonpuhdistuksessa

*Gabriel Rabo: Die Gründung der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien in der Diaspora

*Matti Sihvonen: Kirkon uudistuksen suuntaviivoja 1800-luvun uusluterilaisuudessa

*Martin Tamcke: Die frühen lutherischen Missionare in Indien in ihrem Kontakt zur syrischen Thomaskristenheit

*Jukka Thurén: Maionin pojalle ei enää naureta!

*John Vikström: Var en herde… Några tankar om kyrkligt ledarskap

*Józef Wróbel: Inwieweit muss der mensch gegen seine Gene ankämpfen


Kirkon opetus


*Ilmari Karimies: Apofaattisen teologian elementtejä Martti Lutherin usko-käsityksessä

*Raimo Mäkelä: ”Minä olen se joka minä olen”

*Olavi Rimpiläinen: Kristikunnan jaloin aarre Kristuksen jälkeen

*Munkki Serafim: Iisak Niniveläisen ”metaskismaattinen” spiritualiteetti


Kirkon liturginen elämä


*Fredric Cleve: Tiden och det heliga

*Jouko M.V. Heikkinen: Messu on hyvin uudistettu – entä sitten? Ajatuksia säännöllisen jumalanpalveluselämän tulevaisuudesta

*Gunnar af Hällström: Ett sjungande system? En aspekt på Dionysios Areopagitens helhetsåskådning

*Jyrki Knuutila: Suomen keskiaikainen pyhimyskulttuuri jumalanpalveluselämän valossa

*Veijo Koivula: Adoraatio luterilaisessa messussa

*Keijo Nissilä: Messu uudistui – uudistuiko saarna?

*Osmo Vatanen: Te Deum –hymnistä avautuvia liturgianteologisia näköaloja


Kirkkotaide


*Hanna Pirinen: Dura-Europoksen synagogan seinämaalaukset kuvakulttuurien kohtaamispisteenä

*Erkki Pitkäranta: Taide ja arkkitehtuuri kristillisen sanoman kantajina

*Päikki Priha: Kirkollisten toimitusten uudet tekstiilit


Ekumenia ja muut uskonnot


*Risto Cantell: Sinapin siemenestä kasvanut suuri puu. Miten oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa saivat alkunsa?

*Eeva Martikainen: Theosis in the Theology of Martin Luther and the Russian Dialogue

*Seppo Rissanen: Kuka sanoi. ”Jumala on Kristus”?

*Martti Vaahtoranta: Jumalan missio, Jumalan dialogi: kristillinen usko kohtaa islamin

Hinta 5 €.